Redirecting from /grouptravel/thankyou to /grouptravel/thankyou/